Ocenění


REPOS plus a.s. - Český energetický a ekologický projekt roku 2010Etický kodex

Etický kodex

Hlavní cena 2008

Hlavní cena 2008

Certfikát

Certfikát - systém managementu jakosti

PRAGOTHERM 92

PRAGOTHERM 92

PRAGOTHERM
93

PRAGOTHERM 93

Čestné uznání ZEMĚ PRO VNOUČATA

Čestné uznání ZEMĚ PRO VNOUČATA

Diplom ZEMĚ PRO VNOUČATA

Diplom ZEMĚ PRO VNOUČATA