O firmě

Akciová společnost REPOS plus a.s., byla založena na sklonku roku 1994, jako nástupce společnosti, REPOS s.r.o., založené v roce 1992. Původní zaměření společnosti na řešení problematiky komunální energetiky, bylo časem rozšířeno o další aktivity v oboru a to zejména na řešení energeticky úsporných projektů.

Hlavním mottem činnosti je „Zpracování, řízení a realizace energeticky úsporných projektů“, kdy zákazník přichází s problémem - základem projektu, který je s jeho účastí řešen a připraven pro realizaci. Toto je východiskem pro dosažení vysoké efektivity výstupů projektu. Dlouhodobým cílem společnosti je udržet a zvyšovat pružnost, kvalitu, technickou úroveň a komplexnost poskytovaných služeb tak, aby se společnost stala vítaným partnerem investorů.

Společnost spolupracuje s řadou externích odborníků v oboru a to ji umožňuje reagovat na technický rozvoj v oboru a veškeré požadavky zákazníka. Ve spolupráci s dalšími partnery jsme schopni připravit podmínky pro financování vybraných projektů /financování z úspor, pronájem zařízení, dodavatelský úvěr/. U těchto projektů jsou garantovány provozně - ekonomické parametry a návratnost vložených investic.

Energetický audit je prvním krokem k realizaci efektivního řešení energetického hospodářství a je jedno zda se jedná o sídliště, školské, administrativní objekty, nebo průmyslové areály. Po důkladném rozboru toků energií, lze navrhnout optimální investičně přijatelné řešení.

Jsme zakládajícím členem Cechu topenářů a instalatérů ČR a Hospodářské komory ČR. V letech 1992 a 1993 získala společnost ocenění GRAND PRIX na mezinárodní výstavě PRAGOTHERM. V následujících letech pak společnost získala další ocenění na regionálních výstavách. Jedním z nejvyšších ocenění jsou čestná uznání v soutěži o úspory energie „Země pro vnoučata 2000“ a Hlavní ceny v soutěži - Energetický projekt roku 2005, 2007, 2008 a 2010.

REPOS Plus a.s. nabízí efektivní řešení energetického hospodářství

  • poradenská a expertní činnost v oblasti vytápění a energetiky
  • energetický audit a energeticky úsporný projekt
  • realizace energetických projektů