• Nabízíme řešení v oblasti průmyslové a komunální energetiky.
  • SIEMENS Elektromotory a.s | Plynové vytápění jednotky
  • Prádelna AD 7 | Spaliňák

Nabízíme řešení v oblasti průmyslové a komunální energetiky pro obce, výrobní závody, nemocnice, školy a další.

  • poradenská a expertní činnost v oblasti vytápění a energetiky
  • energetický audit, projekty technologie ústředního vytápění, kotelen a předávacích stanic
  • výstavba a rekonstrukce kotelen, předávacích stanic
  • výstavba a rekonstrukce teplovodů, parovodů a plynovodů
  • dodávka, montáž a regulace otopných systémů ve všech typech objektů
  • ekonomizace a ekologizace stávajících technologií
  • servisní činnost ve výše uvedených oborech

20. 5. 2017 - Pozvánka na valnou hromadu (pdf zde)

20. 5. 2017 - Plná moc (pdf zde)